Find the book you need
...

Resource by:

អនុក្រឹត្យស្តីពីអនាម័យម្ហូបអាហារសំរាបមនុស្ស

អនុក្រឹត្យស្តីពីអនាម័យម្ហូបអាហារសំរាបមនុស្ស ត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើនៅថ្ងៃទី ១២ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០០៣ ដោយកំណត់វិធានទូូទៅនៃអនាម័យរបស់ផលិតផល ដែលមានទិសដៅសំរាប់ម្ហូបអាហាររបស់មនុស្ស ទាំងចំពោះអ្វីដែលទាក់ទងនឹងគ្រឹះស្ថានផលិត ឬ និយោជិតដែលធ្វើការនៅទីនោះ ទាំងចំពោះលក្ខណៈនៃសហត្ថាករណ៍ ទាំងចំពោះបណ្តាចរិតលក្ខណៈអតិសុខុមជីវសាស្ត្រ និងអនាម័យនៃផលិតផលផ្ទាល់ផង។

 • Category: អនុក្រឹត្យ
 • Author: Royal Government
 • Abstract: N/A
 • Language: khmer
 • Document Type: PDF
 • Publication Type: N/A
 • Publisher: N/A
 • Publication Location: Cambodia
 • Date: 12 June 2003
 • Volume: 0
 • Page: 34 Pages
 • Issue: 0
 • ISSN: 0
 • ISBN: N/A

User who viewed this item also viewed


...
អនុក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតស្រុក…

អនុក្រឹត្យ

...
អនុក្រឹត្យស្ដីពីការផ្ដល់ប្រាក់…

អនុក្រឹត្យ

...
អនុក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតស្រុក…

អនុក្រឹត្យ

...
អនុក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតស្រុក…

អនុក្រឹត្យ

...
អនុក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតត្រារ…

អនុក្រឹត្យ

...
អនុក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតខណ្ឌប…

អនុក្រឹត្យ

...
អនុក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតខណ្ឌក…

អនុក្រឹត្យ

...
អនុក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតក្រុង…

អនុក្រឹត្យ