Find the book you need
...

Resource by:

សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅឆ្នាំ២០១៦

 • Category: សៀវភៅច្បាប់
 • Author: Ministry of labor and vocational training
 • Abstract: ืN/A
 • Language: Khmer
 • Document Type: PDF
 • Publication Type: N/A
 • Publisher: N/A
 • Publication Location: Cambodia
 • Date: 2016
 • Volume: 0
 • Page: 32 pages
 • Issue: 0
 • ISSN: 0
 • ISBN: N/A

User who viewed this item also viewed


...
កម្ពុជា និងអង្គការពាណិជ្ជកម្មព…

សៀវភៅច្បាប់

...
កម្រងករណីសិក្សា និងសំណួរចម្លើយ…

សៀវភៅច្បាប់

...
កម្រងករណីសិក្សា និងសំណួរចម្លើយ…

សៀវភៅច្បាប់

...
សេចក្តីពន្យល់ក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភ…

សៀវភៅច្បាប់

...
សេចក្តីពន្យល់ក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភ…

សៀវភៅច្បាប់

...
សៀវភៅណែនាំសិក្សា ច្បាប់រដ្ឋប្ប…

សៀវភៅច្បាប់

...
គំរូរូបមន្តសេចក្តីសម្រេចរបស់តុ…

សៀវភៅច្បាប់

...
មេរៀនស្តីពីការចុះបញ្ជីអចលនវត្ថ…

សៀវភៅច្បាប់