Find the book you need
...

Resource by:

កិច្ខសន្យាហ្រ្វេនឆាយនៅក្រុមហ៊ុនដឹភីហ្សាខមផេនី(The Pizza Company)

កិច្ខសន្យាហ្រ្វេនឆាយនៅក្រុមហ៊ុនដឹភីហ្សាខមផេនី(The Pizza Company)

 • Category: សារណានីតិសាស្ត្រ
 • Author: សាំង ស៊ីលិញ
 • Abstract: N/A
 • Language: ខ្មែរ
 • Document Type: PDF
 • Publication Type: សារណា
 • Publisher: N/A
 • Publication Location: ភ្នំពេញ
 • Date: ២០១៥
 • Volume: 0
 • Page: ៣៩ទំព័រ
 • Issue: 0
 • ISSN: 0
 • ISBN: N/A

User who viewed this item also viewed


...
ការចុះបញ្ជីម៉ាកជាអន្តរជាតិតាមព…

សារណានីតិសាស្ត្រ

...
ការសម្រុះសម្រួលទំនាស់នៅមណ្ឌលសេ…

សារណានីតិសាស្ត្រ

...
ការបោះឆ្នោតឯកត្តនាម

សារណានីតិសាស្ត្រ

...
សិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចរបស់សមាជិ…

សារណានីតិសាស្ត្រ

...
អភិបាលកិច្ចល្អនៃក្រុមប្រឹក្សាស…

សារណានីតិសាស្ត្រ

...
អនុសញ្ញារួមស្ដីពីការងារ

សារណានីតិសាស្ត្រ

...
ឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងក្នុងសង្គម…

សារណានីតិសាស្ត្រ

...
វិធានគតិយុត្តនៃក្រុមហ៊ុន(Expre…

សារណានីតិសាស្ត្រ