Find the book you need
...

Resource by:

ប្រកាសស្តីពីការកំណត់មូលដ្ឋានគិតពន្ធប្រថាប់ត្រាចំពោះការផ្តេរកម្មសិទ្ធិឬសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យ

ប្រកាសស្តីពីការកំណត់មូលដ្ឋានគិតពន្ធប្រថាប់ត្រាចំពោះការផ្តេរកម្មសិទ្ធិឬសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យ

 • Category: ប្រកាស
 • Author: ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
 • Abstract: N/A
 • Language: ខ្មែរ
 • Document Type: PDF
 • Publication Type: ប្រកាស
 • Publisher: ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
 • Publication Location: ភ្នំពេញ
 • Date: ២៨ សីហា ២០១៤
 • Volume: 0
 • Page: ៤២ទំព័រ
 • Issue: 0
 • ISSN: 0
 • ISBN: N/A

User who viewed this item also viewed


...
ប្រកាសស្តីពីការចេញផ្សាយមូលបត្រ…

ប្រកាស

...
ប្រកាសស្តីពីកាលបរិច្ឆេទផ្ញើរបា…

ប្រកាស

...
ប្រកាសស្តីពីការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្…

ប្រកាស

...
ប្រកាសការបើកទូលាយក្នុងការកំណត់…

ប្រកាស

...
ប្រកាសស្តីពីកាតព្វកិច្ចចុះបញ្ជ…

ប្រកាស

...
ប្រកាសស្តីពីមូលប្បទានប័ត្រស្តង…

ប្រកាស

...
ប្រកាសស្តីពីការកំណត់ជាថ្មីនូវដ…

ប្រកាស

...
ប្រកាសស្តីពីការដាក់ឪ្យអនុវត្តក…

ប្រកាស